Dreamstime fotobanka - jak začít prodávat fotky

Prodáváme svoje fotky a grafiku na fotobance Dreamstime

[ aktuální kurz dolaru: 18 ]

Sekce pro autory (fotografy, grafiky)

Nejdůležitějším místem je Management Area, kterou naleznete pod tímto označeným odkazem:

Obrázek ukazuje kudy do sekce pro autory

V této sekci nás bude zajímat především Contributors Area. Najdete zde všechny hlavní činnosti, které budete potřebovat:

Obrázek ukazuje hlavní činnosti a odkazy pro autory

Tato tabulka objasní, co všechno tato sekce obsahuje:

Odkaz Popis
FTP Upload zde povolíte ftp upload vašich děl a dozvíte se také přihlašovací informace k FTP účtu
MR Library zde je místo pro manipulaci se smlouvami Model Release (smlouva s modely), můžete je zde přidávat/editovat
Manage Licences
Unfinished Files zde naleznete po uploadu svá díla, která potřebují ještě zpracovat, tyto soubory ještě NEJSOU online v prodeji
Upload Images zde můžete pomocí Java nástroje uploadovat svá díla přimo na webu
Pending Files zde naleznete svá díla, která čekají na schválení
My Earnings nejpříjemnější sekce, kde se dozvíte, o kolik dolarů jste bohatší a jaká díla se přesně prodala
Request Payment zde můžete požádat o vyplacení vydělaných peněz, minimální částka je 100$
Online Files zde naleznete po svá díla, která se aktuálně prodávají v databázi Dreamstime
Refused Files zde naleznete díla, která byla z nějakého důvodu zamítnuta
Disabled Files zde naleznete po svá díla, která ste z nějakého důvodu vyřadili přímo vy
Comments zde naleznete komentáře, které ostatní napsali k vašim dílům
Convert Earnings v této sekci můžete svoje vydělané peníze vyměnit za kredity, které můžete použít na nákup nějakého díla
Alliances spojení různých portfolií může pomoci zvýšit prodeje
Statistics grafy různých informací z vašeho účtu (počty uploadů, prodejů atd.)


Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Originální texty jsou majetkem Dreamstime © (Dreamstime® je registrovanou známkou Dreamstime)
All texts in images were translated from English by me, original and established texts are copyrighted material available on Dreamstime.com
Autorem webu je Pavel Richter, 2007-2023
Autor tohoto webu se snaží o co nejlepší překlad textů, ale nenese žádnou odpovědnost za případné chyby.