Dreamstime fotobanka - jak levně nakoupit fotky vektory

Nakupujeme fotky, ilustrace a vektory na fotobance Dreamstime

[ aktuální kurz dolaru: 18 ]

Dreamstime a licence

filtry dostupných licencí na Dreamstime

Existuje zde několik typů licencí:

Citlivé použití

Jakákoli licence poskytovaná fotobankou Dreamstime neposkytuje právo dílo použít s jakýmkoli jiným materiálem. Jedině vy jste plně zodpovědni za použití díla s jiným materiálem a souhlasíte nepoužívat zakoupená díla spolu s citlivým materiálem bez samostného písemného potvrzení od Dreamstime.
Příklady citlivých témat (ne však plný výpis): modely s mentálním nebo fyzickým zdravotním postižením, sociálními problémy, sexuální aktivitou, sexuální orientací a spojených témat, zneužívání léků, kriminalita nebo další témata, která shledáte útočnými nebo nelichotivými pro jakékoli osoby zobrazené v daném díle.
Jste povinni kontaktovat Dreamstime pro další dodatečné informace při použití děl spolu s citlivými tématy (příklady uvedeny, nejedná se o celkový výčet).

Každý fotograf připojený do sítě a komunity Dreamstime je plně zodpovědný za materiál, který dodává. Vložením snímku fotograf souhlasí, že drží veškerá práva pro snímek a má předpřipravené smlouvy Model release s osobami zobrazenými na snímku.Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Originální texty jsou majetkem Dreamstime © (Dreamstime® je registrovanou známkou Dreamstime)
All texts in images were translated from English by me, original and established texts are copyrighted material available on Dreamstime.com
Autorem webu je Pavel Richter, 2007-2024
Autor tohoto webu se snaží o co nejlepší překlad textů, ale nenese žádnou odpovědnost za případné chyby.